O gazecie

iRok 2000 – był Rokiem Reymonta. Na Weselu Boryny były tańce, przyśpiewki, ludowe stroje, chłopskie jadło i piękna muzyka. To wtedy w grudniu, pod choinką, światło dzienne ujrzał pierwszy numery „Żaka”. Ależ byliśmy dumni! Słowa podziękowania dla pierwszych dziennikarzy i tych, którzy zajęli się składem komputerowym gazety.
Potem już było tylko lepiej. To uczniowie tworzyli coraz nowsze, ciekawsze i bardziej różnorodne oblicze miesięcznika. Od września 2001 roku Żak zaczął się ukazywać pod patronatem koła dziennikarsko – informatycznego i wszystko stało się łatwiejsze.
Uwieńczeniem naszej pracy było zdobycie II miejsca w VIII Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną „NASZA GAZETA” i III miejsce w wojewódzkim konkursie na gazetę szkolną o tematyce bretońskiej, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w Ostrołęce.
Żak to nasze wspólne dziecko, powód do dumy i radości, nigdy tego nie ukrywaliśmy, ale gazeta to również dodatkowe obowiązki, których nie sposób odłożyć na później. I tak się dzieje od dziewięciu lat! Super! Gimnazjaliści nie zrezygnowali ze społecznej pracy na rzecz gazety. Dzięki temu ukazał się już 82 numer Żaka . Już niedługo stuknie nam setka!
Aby tak się stało zachęcamy do pracy wszystkich, którzy mają lekkie pióro, których coś drażni lub zachwyca, którzy nie mogą obojętnie przechodzić obok spraw ważnych i codziennych. Próbujcie swych sił, bo warto!


Zajęcia szkolne tylko wtedy są wartościowe, gdy nie są sztuką dla sztuki. Poznając wiedzę uczeń powinien również poznawać techniki i metody pracy związane z określoną dziedziną aktywności zawodowej. Może to być np.: zapoznanie z warsztatem pracy dziennikarza, wykorzystującego komputer do redagowania tekstu, pisania, składu, opracowywania i osadzania grafiki, poszukiwania informacji itp. Obserwując uczniów, ich predyspozycje literackie, zainteresowania sprawami szkoły i społeczności lokalnej oraz zainteresowanie technologią komputerową i informacyjną, ujrzałyśmy ogromny potencjał do wykorzystania przy redagowaniu gazety szkolnej. Realizacji tego zadania podjęłyśmy się w ramach Koła Dziennikarsko-Medialnego.
Praca w zespole dziennikarskim pozwala uczniom:
a) integrować się i współpracować w zespole;
b) doskonalić komputerowy skład gazety:

  • bezbłędną edycję tekstu,
  • łamanie i numerację stron,
  • przygotowanie i osadzanie obiektów graficznych,
  • archiwizowanie,
  • drukowanie i skład;

c) doświadczać dziennikarskich metod pracy :

  • bacznie obserwować i obiektywnie przedstawiać wydarzenia szkolne i gminne,
  • doskonalić umiejętności redagowania takich form wypowiedzi, jak: wywiad, notatka prasowa, komentarz, felieton;

d) kształcić przedsiębiorczość przez planowanie i rozliczanie finansów gazety.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz